Link til foredragsholdere fra de fire
klubber
Fælles program efteråret 2019
UGE Mandag / Silkeborg Tirsdag/ Odder Onsdag/ RY Torsdag/ Skanderborg
34 Almindelig møde med auktion      
35        
36 Knud Greve Olesen fortæller, sådan samler jeg Tjekkoslovakiet Formiddagsmøde Auktion, bytning og vis "Sommerens fund"  
37   Stjernestemplet ved Kaj Erik Ullerup   Sæson start, auktion med bl.a. Island
38 Medlemsauktion   Foredrag ved Lars Peter Nellemann "Kuglepost"  
39   Møde på Samsø   Per Sørensen fortæller om postkort,
Auktion med bl.a. Island
40 Almindelig møde med auktion   Opdatering af nye samleområder  
41   Formiddagsmøde
Aftenmøde Odder stempler
  Auktion
42 Foredrag ved Søren Christian Jensen, nørdede tofarvet samlere m.m.   Et medlem fortæller  
43 Søndag den 27. oktober Byttedag i Silkeborg Samlerglæde ved Thorvald Halkjær   Vi samler Perfin
44 Medlemsauktion   Hyggebyt  
45   Formiddagsmøde "Sommerfugle"
Aftenmøde Fængselspost ved
Finn Skriver Laursen
  Jan Filtenborg, Sådan samler jeg USA
46 Generalforsamling ,
herefter auktion
  Foredrag ved Hans Schønning, Hasle - Århus V. - 8210
17. november Byttedag i RY
 
47   Storauktion   Almindelig møde (TAG NU NOGET MED)
48 Foredrag  ????   Juleafslutning  
49   Formiddagsmøde Julenisser på postkort.
Aftenmøde, Juleafslutning
  Juleafslutning med auktion
50 Juleafslutning      
51        

FORÅRET  2019 for Silkeborg, Odder, Ry og Skanderborg

mandag/Silkeborg

Tirsdag/Odder

Onsdag/Ry

Torsdag/Skanderborg

Uge 1

Almindeligt møde.

Hvad skal der ske det næste år.

Uge 2

Almindelig møde

Auktion med 40-50lot

Mandag, formiddagsmøde

Internettet

Auktion, bytning og

Juleferiens fund

Uge 3

Hvad fandt du under juletræet

Erik fortæller om postkort med kirker

Uge 4

Jens Bløcher fortæller om postkort

Auktion med 40-50lot

Motivaften

Uge 5

Leif Andersen fortæller om 2. verdenskrigs sidste dage

Søndag 3.feb.

Byttedag i Ry

Lars Peter Nellemann fortæller om danske bogtryks varianter mm.

Uge 6

Medlems auktion

Mandag, formiddagsmøde

Frimærker på bordet

Hvad vil vi med klubben

Andreas Striib fortæller via postkort om lærer- og skoleliv i 100 år

Uge 7

Ole Breum og Poul Holm fortæller om klubbens historie gennem 85 år

Uge 8

Auktion med 40-50lot

Generalforsamling i Sognehuset

Uge 9

Generalforsamling

Uge 10

Ekstraordinær General-

forsamling, vedtægts ændringer.

Auktion med 40-50lot

Mandag, formiddagsmøde

85 års jubilæum

Et medlem fortæller

Uge 11

Finn Skriver Laursen fortæller om ”Diligencerne mellem Horsens og Odder

17. marts byttedag i HOV

Vi samler Finland og Åland

Uge 12

Per Sørensen, postkort på 1000 måder

Auktion med 20 lot

Auktion og besøg fra naboklubberne

Uge 13

Mønter og jernbanemærker

Uge 14

Auktion med 40-50lot

 

Mandag, formiddagsmøde

Erik Juhl Jensen fortæller

Om Odder Velgørenhed

Hilmar Lang fortæller ”Et uddrag af Danmark samling 1851-1951 + bag i bogen.

Uge 15

Hemmeligt møde

Uge 16

Auktion med 40-50lot

Uge 17

Postkort og frimærker

Søndag 28. april

USA-byttedag

Generalforsamling

Uge 18

Kaj Linno Henriksen fortæller om finske frimærker

Auktion med 40-50lot

Uge 19

Sæsonafslutning med banko, HUSK gave.

Uge 20

Medlems auktion

Uge 21

Uge 22

Auktion med 40-50lot

 

 

 

EFTERÅRET  2018 for Silkeborg, Odder, Ry og Skanderborg

 

mandag/Silkeborg

Tirsdag/Odder

Onsdag/Ry

Torsdag/Skanderborg

33  
34 Grundkursus i tilbehør.
Auktion over klubbens materiale.
 
35 Jørn Jensen fortæller om frimærkehobbyens udvikling
Amerikansk lotteri.
 
36 Kursus og Auktion over klubbens og medlemmernes materiale Frimærkets dag. Sommerens fund.
Auktion
Frimærkets dag.
37 Henrik og Ole fortæller om deres samleområder. i Cafeen.
Miniauktion.
Første møde efter ferien.
Sommerens fund ?????
38 Medlemsauktion Anders Jørgensen fortæller om Post til og fra Irland 1939-45.
39 Poul Holm fortæller om diligencen mellem Århus og Odder.
Amerikansk lotteri.
Knud fortæller om Marienbad.
40 Fællesmøde:
Foredrag - Skillingsmærker, Auktion over klubbens materiale.
Et medlem fortæller.
41 Aftenens overraskelse i "Cafeen" og miniauktion. Almindelig møde uden fast program.
42 Kursus og Auktion over klubbens og medlemmernes materiale Mandag formiddags møde. Postkort aften.
43 BYTTEDAG med stor auktion Otto Kjærgaard "Udstilling i en ramme"
Amerikansk lotteri.
Frimærkebanken ved Hans Fink.
44 Foredrag om de 2 farvede. Auktion over klubbens materiale Bytteaften med indlagt overraskelse.
45 Kaj Ullerup fortæller om post sendt med Århus og Odder banen. Miniauktion. Almindelig møde uden fast program.
46 Generalforsamling.
Auktion over klubbens og medlemmernes materiale
Mandag formiddags møde. Status på nye samleområder.

Byttedag søndag.
47 Anvisningssalg 4RBS - farver ved Hans Schønning.
48 Medlemsauktion Juleafslutning
49 Afslutning med banko.
HUSK gave.
Almindelig møde uden fast program.
50 Juleafslutning for hele familien
51       Julestue med auktion.

 

 

 

 

FORÅRET  2018 for Silkeborg, Odder, Ry og Skanderborg

 

mandag/Silkeborg

Tirsdag/Odder

Onsdag/Ry

Torsdag/Skanderborg

Uge 1

Almindeligt møde.

Hvad skal der ske det næste år.

Uge 2

Anvisningssalg over klubbens materiale

Auktion,

Vis os dit Juleferie fund!!

Uge 3

Sæson start, Frimærkets Dag.
Formanden servere lune boller med smør

Vi samler Island, hvordan gør du??

Uge 4

Leif Ørndorf fortæller om nye tider i gæstgiveriet.
Auktion over klubbens materiale.

Leif Ørndorf fortæller

”mit liv med frimærkerne”

Uge 5

Kom med dit "kæreste eje".
Miniauktion

Knud fortæller, sådan samler jeg Tjekkoslovakiet

Uge 6

Ekstra ordinær Generalforsamling
KL 18.30

Svend viser stempler fra Færøerne.  Auktion over medlemmernes materiale.

Miniauktion +

medlemsindslag

Uge 7

"En cykeltur omkring Hørning" ved Knud Greve Olesen
Amerikansk lotteri.

Henrik Plovst fortæller om emnet

Modtageren betaler portoen

Uge 8

Auktion over klubbens materiale.

Generalforsamling

Uge 9

Generalforsamling

Jørn Walter fortæller om DDR 1949-53

Uge 10

Auktion over klubbens materiale.

Ry og Omegns Frimærkebank

Uge 11

"Ghettopost fra Lodz" fortalt af Kim Hansen
Mini auktion
HUSK byttedag i HOV.

Frimærkebanken

Uge 12

Auktion over klubbens materiale.

Miniauktion +

medlemsindslag

Uge 13

Alm. bytteaften + amerikansk lotteri

Påske

Uge 14

Påske

 

Storauktion

Uge 15

Lokalpostkort ved Kenn Plambech
Miniauktion

Generalforsamling

Uge 16

???

Uge 17

"Soldaterpostkort" ved Poul Holm Nielsen
Amerikansk lotteri

Sidste almindelige møde

Uge 18

Peter Jørgensen viser DWI.
Auktion over klubbens materiale.

Uge 19

 

 Afslutning med Banko

husk kop og gave

+ mindre traktement

 

 

Uge 20

 Auktion over medlemmernes materiale.

 

 

 

Uge 21        
Uge 22 Auktion over klubbens materiale.      

 

 

EFTERÅRET  2017 for Silkeborg, Odder, Ry og Skanderborg

 

mandag/Silkeborg

Tirsdag/Odder

Onsdag/Ry

Torsdag/Skanderborg

uge 32

 

 

 

uge 33

 

 

 

 

uge 34

 Henning U. viser Tyske Rige Brystskjold og Lis Thaulov fortæller om Lunden.

 

 

 

uge 35

 

 Sæsonstart med amerikansk lotteri

 

 

uge 36

 Auktion over medlemmernes materiale

 

30 års jubilæum, øl/vand og smørrebrød

Og sommerens fund.

 

uge 37

 

 Bytteaften – evt. fortælling. Miniauktion

 

Første møde i den nye sæson, vis hvad du har fundet i sommer.

uge 38

 Auktion, Henning U. viser tyske kolonier

 

Nye samleområder trækkes op af hatten

 

uge 39

 

 Forbundsformanden Nils Chr. Hansen besøger Odder.

Fællesmøde i Skanderborg.

 

Fællesmøde med Odder, Ry og Silkeborg

Kort foredrag om at samle motiver.

uge 40

 Auktion, Dieter Klein fortæller om Berlin blokaden

 

 Poul Holm fortæller om den store inflation 1923

 

uge 41

 

 Arne Bjerg fortæller om Island/Færøerne før 1975 samt miniauktion.

 

Vi samler Norge, vis hvordan du samler.

Uge 42

 Auktion, Henning U. viser Sønderjylland

 

Auktion og medlemmet fortæller

 

uge 43

 Byttedag i Lunden fra 9 - 15

 Ove Kjær fortæller om varianter og stempler

Udflugt til Nordia 2017 i Vejle

 

Knud fortæller historie om Tjekkoslovakiet 1

uge 44

 Auktion, Henning U. viser Danmark 1851-1902

 

Auktion og medlemmet fortæller

 

uge 45

 

 Eftersyn til anvisningssalg , og Kim Hansen fortæller en spændende fortælling.

 

Hans Schønning fortæller om Kongelig post på Anholt.

uge 46

 Auktion over medlemmernes materiale

 

Auktion og vis dit nye samleområde

Søndag Byttedag

 

uge 47

 

 Stor anvisningssalg

 

Bjørn Eriksen fortæller om Frederiksbjerg ud fra postkort.

uge 48

 Auktion og foredrag???

 

Juleafslutning

Invitation kommer senere

 

uge 49

 

 Juleafslutning med bankospil og efterfølgende traktement.

 

Juleafslutning

Husk pakke til AUKTION

uge 50

 Juleafslutning for hele familien

 

 

 

uge 51

 

 

 

 

uge 52

 

 

 

 

 

 

Foråret 2017 for Silkeborg, Odder, Ry og Skanderborg

 

Mandag /Silkeborg

Tirsdag/Odder

Onsdag/Ry

Torsdag/Skanderborg

Uge 1

 

 

 

Første møde efter jul

Uge 2

Anvisningssalg over klubbens materiale

 

Auktion, ”Juleferiefund”

 

Uge 3

 

Sæsonstart med amerikansk lotteri

 

Verner fortæller om Theresienstadt

Uge 4

Anvisningssalg over klubbens materiale

 

Hans Schønning fortæller om Fire Rigsbankskilling

 

Uge 5

 

Hans Rasmussen fortæller om Fynske Herregårde. Miniauktion

Byttedag, søndag den 5. februar

Vi samler/ snakker om Sverige

Uge 6

Anvisningssalg over medlemmernes  materiale

 

Generalforsamling

 

Uge 7

 

Poul Holm Nielsen. Hvad gjorde sognebuddet i 1766, når han skulle aflevere en forkyndelse.

 

Frimærke banken ved Hans Fink

Uge 8

Palle Offersen om Karavel bogtryk fra 1927, og Anvisningssalg over klubbens materiale

 

Byttemøde med medlemsindslag

 

Uge 9

 

Generalforsamling

 

Vi snakker om Franko-stempler

Uge 10

Forbundsformand Niels Chr. Hansen fortæller om forbundet, og Anvisningssalg over klubbens materiale

 

Dieter Klein fortæller om Berlinblokaden

 

Uge 11

 

Bytteaften

 

Søndag er der byttedag i Hov Hallen 10-16.

 

Uden fast program

Uge 12

Anvisningssalg over klubbens materiale

 

Motivaften

 

Uge 13

 

Kim Hansen fortæller om One Penny Black,

Miniauktion.

 

Generalforsamling

Uge 14

 

 

Freddy Pedersen og ”Livets vand”

 

Uge 15

 

Eigil Madsen fortæller om sine seneste opsætninger.

Amerikansk lotteri.

 

Påskeferie

Uge 16

 

 

Auktion og bytning, sidste møde inden sommerferien

 

Uge 17

 

Inspiration til nyt samleområde ved Finn og Niels.

Miniauktion.

 

Sidste almindelige møde

Uge 18

Anvisningssalg over medlemmernes  materiale

 

 

 

Uge 19

 

Sæsonafslutning med banko. Husk gave/kop.

 

 

Uge 20

Anvisningssalg over klubbens materiale

 

 

 

Uge 21

 

 

 

 

Uge 22

Anvisningssalg over klubbens materiale

 

 

 

Efteråret 2016 for Silkeborg, Odder, Ry og Skanderborg

  Mandag /Silkeborg Tirsdag/Odder Onsdag/Ry Torsdag/Skanderborg
uge 35       Første møde efter sommerferien
( uden formanden )
uge 36 Hans Schønning fortæller om kvadrater   Rodeauktion, vis os "sommerens fund"  
uge 37   Vi slagter dansk kilovare og sætter under hammeren   Vi kikker på Dino's kilovare
uge 38 Medlemsauktion   Byttemøde med medlemsindslag  
uge 39   Foredrag ved Leif Ørndorf: Hoteller og restauranter i Odder.   Vi samler / snakker om Norge
uge 40 Auktion over klubbens materiale   Ry og Omegns "Frimærkebank"  
uge 41   Fællesmøde og foredrag ved Poul Holm Nielsen samt mini auktion   Knud fortæller " På tur med Gitte "
uge 42 Auktion over klubbens materiale   Foredrag ved Søren Chr. Jensen
"Filatelistisk rejse i Kina"
 
uge 43   Foredrag + amerikansk lotteri   Freddy fortæller om " Livets vand"
uge 44 Auktion over klubbens materiale   Byttemøde med medlemsindslag  
uge 45   Foredrag ved Lasse Larsen: om at samle postkort + mini auktion   Almindelig mødeaften uden program
uge 46 Medlemsauktion   Foredrag ved Ole Bech. Julemærkers varianter, takning og portotakster  
uge 47   Anvisningssalg eftersyn fra kl. 19 - 20   Vi samler / snakker om julemærker og forsendelser
uge 48 Generalforsamling og Auktion over klubbens materiale   Juleafslutning  
uge 49   Juleafslutning med banko   Juleafslutning med auktion
uge 50 Juleafslutning med bankospil og lotteri      
uge 51        
         
         

 

Foråret 2016 for Silkeborg, Odder, Ry og Skanderborg

 

 

Mandag /Silkeborg

Tirsdag/Odder

Onsdag/Ry

Torsdag/Skanderborg

Uge 5

 

 

 

Knud fortæller om landkort i Europa

Uge 6

Medlemsanvisning

Finn fortæller om den nøgne Maja

Almindelig møde

 

Uge 7

 

 

 

Jan fortæller "sådan samler jeg

Uge 8

Klub anvisning

Generalforsamling

Foredrag Erik Agerskov

Mærkater

 

Uge 9

 

 

 

Almindelige møde

Uge 10

Klub anvisning

OBS Terrassesalen

 

Foredrag Per Sørensen

Postkort

 

Uge 11

 

Byttedag i Hou

 

FrimærkeBanken besøger Skanderborg

Uge 12

Freddy Pedersen fortæller om livets vand

Miniauktion

Ib Skytte vært for en aften

 

Uge 13

 

 

 

Thorvald fortæller en lille historie

Uge 14

Klub anvisning og Dødsbosamlinger

 

Rodeauktion

 

Uge 15

 

Vi slagter kilovare

 

Generalforsamling

Uge 16

Medlemsanvisning, eftersyn kl. 19.30, start auktion kl. 19.45.

 

 

 

Uge 17

 

Overraskelse og auktion

 

Almindelig møde

Uge 18

Sidste mødeaften

Afslutning

 

 

Uge 19

 

 

 

 

Uge 20

 

 

 

 

Uge 21

 

 

 

Første sommermøde afholdes i Pav.4 på Sølund. Se mere på

Hjemmesiden senere.

Uge 22