Beretning for Skanderborg Frimærke Samlerforening 2017-18.

Så blev der igen tid til at se tilbage på året der er gået siden sidste generalforsamling.

Da sæsonen 2016-17 sluttede fortsatte vi med sommermøderne.

Den 8. juni var vi på Vestermølle og får en rundvisning. Vi fik en fantastisk behandling og en på opleveren. Ærgerligt at der var så få der ønske at deltage.

Den 6. juli var vi på Kineseren på Sygehusvej. Det kunne godt blive en fast tradition, og måske også sådan at vi fik mulighed for at se ”konerne” bare den ene gang om året.

Den 10. august var vi på Nørregårds alle ved formanden, det blev en hyggelig aften i et lille sluttet selskab.

Ud fra fremmødet til de tre sommermøder, er vi nok nød til at overveje om vi skal fortsætte med 3 eller vi skal nøjes med mindre. Det kan diskuteres under evt.  

Skanderborg var vært for det årlige ”Fællesmøde” med Odder, Ry og Silkeborg. Det blev et godt møde hvor der var gæster fra de tre andre klubber. En rigtig hyggelig aften med god stemning.

Den 12. oktober var emnet for mødet ”Vi samler Norge”. Flere havde deres samlinger med og der blev byttet/købt/solgt en hel del.

Den 26. oktober begyndte Knud fortællingen om at ” Samler Tjekkoslovakiet”.

Den 9. november var Hans Schønning forbi, og fortalte om Kongelig tjeneste til Anholt, en helt igennem fantastisk historie om post til en lille dansk ø.

Den 23. november kom Bjørn Eriksen og fortalte om Frederiksbjerg ud fra postkort, og selv om det ikke er Skanderborg, men Århus, var der stor interesse for foredraget.

Den 7. december afholdt vi den traditionsrige Juleafslutning med ”Auktion”  , en fin aften hvor der kom en del penge i klubkassen.

Den 18. samlede vi Island. Der blev vist flere samlinger, bl.a. en meget fin samling som Arne havde med.

Den 1. februar afsluttede Knud fortællingen om at  ” Samle Tjekkoslovakiet ”.

Den 15. februar havde vi besøg af Henrik Plovst, der fortalte om emnet ”Modtageren betaler portoen”. Det var meget spændende og vi fik en hel del ny viden om emnet, så vi bedre kan vurdere breve af den slags i fremtiden.

Den 1. marts havde vi besøg af Jørn Walter Pedersen der fortalte om  DDR 1949-1953. Vi hørte også om forholdene i DDR sammenholdt med det liv Jørn havde i Danmark.

Den 15. marts kommer Frimærkebanken forbi, så skal der rodes i afklip, får vi tid til at drikke kaffe???

Det har været et hektisk år med mange foredrag, også for mange, så i næste sæson bliver der færre. Jeg håber stadig at der er nogle medlemmer der kommer med ideer til foredrag og andre aktiviteter.

I forbindelse med næste sæson bliver der lavet en turnus omkring de praktiske gøremål til møderne, sådan at det ikke er de samme der vasker op.

Det har været et godt år for Skanderborg  Frimærke Samler Forening.

 

Vi afholder jo generalforsamling den 12. april.

Kom med ideer til sommermøder, hvis vi skal afholde sådanne.

Torsdag den 15. marts får vi besøg af

Frimærkebanken.

 

Tak for en hyggelig juleafslutning den 7. december.

Så fik vi has på 2017, ser positivt frem mod 2018.

 

Det nye fællesprogram er på vej.

 

Husk

Der er Nordia 2017 i Vejle fra den 27. til 29. oktober.

Klik på http://www.nordia2017.dk/da for at se program

 

Så er det nye mødeprogram klar

Tak til "konerne" for en hyggelig aften på kineseren.

Sidste sommermøde er torsdag den 10. august i Hørning

Nørregårds Alle 118

Vi mødes kl. ca. 19 som sædvanligt.

hilsen formanden

 

 

Så prøver vi igen!!!

Denne gang tager vi på kineseren på Sygehusvej.

Det sker torsdag den 6. juli kl. 19.00.

Der er også plads til "konen" og/eller "kæresten".

Vi skulle gerne blive lidt flere end da vi besøgte Vestermølle.

 

HUSK HUSK  ---  Husk det så

vi skal mødes på Vestermølle den torsdag den 8. juni kl. 19.00

tag "konen" eller "kæresten" med!!!

Billedresultat for vestermølle møllelaug

Vi ses

 

Torsdag den 27. april har vi sidste almindelige møde.

Vi har haft samarbejdsmøde med Odder, Ry og Silkeborg torsdag den 20. april på Sølund.

Der vil blive aflagt referat fra mødet, så vore medlemmer kan følge med og komme med ideer til næste møde.

 

Sommermøder i den kommende "Sommer".

se i kalenderen

 

HUSK HUSK HUSK

Generalforsamling på Torsdag den 30. marts kl. 19.30.

Beretning for Skanderborg Frimærkesamler Forening 2016-17.

Det første sommermøde blev afholdt på Sølund, Lars Peter Nellemann fortalte om farver på danske frimærker. Det blev en god aften i andre omgivelser.

Det andet sommermøde var kolonarisk , og blev afholdt på den Kinesiske på Sygehusvej, vi var en lille men sulten flok. Det skal jo nok følges op i den kommende sæson. God ide Svend Ole.

Det første ordinære møde blev uden formanden, konen havde planlagt ferie i Rumænien.

I den forgangne sæson startede i landesamling op, det blev til Norge og Sverige. I den kommende sæson vil vi tage andre lande op.

Freddy var forbi og fortalte en fin historie om ”Livets vand” og spritfabrikkerne i Danmark gennem tiden. Et foredrag der kunne inspirere os andre til at se på nye interessante samlemåder.

Vi har også i denne sæson været inde omkring julemærker og franko-stempler.

Verner var forbi i januar og fortalte om Theresienstadt, en lidt uhyggelig men interessant historie fortalt gennem diverse breve og postsager fra anden verdenskrig.

Hans Fink har også været forbi, det blev som sædvanlig en god lang aften. Flere fik en del med hjem til samlingen.

Formanden har også fortalt historier gennem sæsonen, ”På tur med Gitte” , lidt om spanske klistermærker osv.

Vi har også gennem efteråret solgt ting fra Dinos samlinger.

Og ikke mindst har Jørgen Holme fortalt om Assensbanen mellem Assens og Tommerup. Det var en interessant gennemgang af et stykke jernbanehistorie i Danmark.

Der har været stabilt fremmøde til alle aftenerne i denne sæson, tak for det.


Sommermøder 2017
1. sommermøde bliver på Vestermølle torsdag den 8. juni kl. 19.00
2. Sommermøde er på Kineseren på Sygehusvej
hvor vi spiser sammen torsdag den 6. juli kl. 19.00
kineseren
3. sommermøde er ved formanden der få ny adresse,
vi mødes torsdag den 8. august kl. 19.00 på

Nørregårds Alle 45, 8362 Hørning

På torsdag kommer
 Jørgen Holme fortæller om :  Assensbanen var en statsejet jernbane mellem Tommerup Stationsby og Assens, åbnet 31. maj 1884. Persontrafikken ophørte 21. maj 1966, mens godstrafikken i stadig mindre omfang fortsatte til 2005.

Men husk , vi snakker også SVERIGE

så tag byttemateriale med.

assens tommerup

assens glamsbjerg tommerupVerner Nielsen besøger Skanderborg Frimærkesamler Forening den 19. januar og fortæller om Theresienstadt. 
Få et indblik i livet i en af Hitlers lejre med udgangspunkt i det filatelistiske.   
verner

 


Jeg mangler materiale til siden "Det samler jeg på".
Der må være nogle i klubben der kan levere til denne side.
Vi har en lang Juleferie, så der må kunne findes lidt tid til en side eller to.
 


 

Beretning for Skanderborg Frimærkesamler Forening 2016.

Dette er min første beretning som formand for Skanderborg Frimærkesamler Forening og forhåbentlig ikke den sidste.

Umiddelbart efter Generalforsamlingen i 2015 havde vi konstituerende møde, her blev arbejdsopgaverne fordelt i bestyrelsen. Der blev ligeledes snakket strategi for den kommende sæson.

Der var enighed om synliggørelse af vores forening ved et arrangement i Bloms indkøbscenter den 12. september. For at dette kunne lade sig gøre blev der planlagt en række møder, disse møder blev afholdt hos medlemmer af bestyrelse. Opgaverne blev fordelt og til min store glæde var der var hele bestyrelsen klar til at arbejde frem mod et fælles mål.

I løbet af sommeren blev der afholdt 3 sommermøder, et hos formanden, et andet hos kassereren og det sidste møde var i Hørning Mølle hvor vi blev underholdt af Jens Hansen der sørger for den daglige drift af møllen som også er Naverhule. Det sidste møde i Møllen var ikke særlig godt besøgt, synd for dem der ikke kom.

Inden i fik afviklet arrangementet i Bloms fik vi den kedelige meddelelse at bestyrelses medlem Knud Christensen var afgået ved døden den 3. juli, ære været hans minde.

Den 12. september var en stor dag i Bloms. Bestyrelsen samt medlemmer af foreningen havde en rigtig god dag, der var gæster fra naboklubberne og mange borgere var forbi for at se den fine udstilling og for at på vurderet deres medbragte samlinger.  

I den forgangne sæson har flere fra bestyrelsen fortalt medlemmerne hvad og hvordan de samlede på frimærker/ postkort mm., dette vil vi fortsætte med i den kommende sæson, nu er det bare medlemmernes tur til at fortælle.

Den 5. november fortalte Thorvald om Handelshuset N. Christensen & Co. Et spændende foredrag om det gamle Skanderborg som har sat mange tanker i gang, og som kan inspirere os andre til at se os omkring.

Den 19. november havde vi besøg af Torben Malm, der fortalte om Tjeneste Frimærker og Tjeneste forsendelser.  Torben viste hvad han snakkede om, alle sad på forkanten af stolen for at få det hele med. Vi fra Skanderborg var ikke de eneste, der var nemlig besøg fra Ry-klubben og det betød at mødelokalet næsten var for lille.

I år var der fællesmøde i Ry for naboklubberne Odder, Skanderborg, Ry og Silkeborg. På dette møde kom der opfordringer fra Odder og Silkeborg om et øget samarbejde. Den tog vi op sammen med Ry, der blev indkaldt til møde i Ry den 2. marts. Det blev et meget konstruktivt møde, positivitet over hele linjen som betød at vi kunne tage fra Ry med mange nye tiltag, som vi i løbet af det næste års tid kan komme til at se frugten af. Vi har fået en fælles kalender for de 4 klubber samt fri adgang til alle møder osv.

Efter flere opfordringer fra medlemmer fik vi lige puttet Frimærkebanken ind i programmet, og det ser ud til at vi også næste sæson får besøg til en aften med ”Frimærker på bordet”.

I den forgangne sæson har vi haft en ny kaffe ordning, før i tiden lå dette arbejde på få skuldre, i denne har den været fordelt på flere. En stor tak til bestyrelsen for dette arbejde. Nu er vi lige startet med en ny ordning igen, denne gang er det et samarbejde med Bellis, de levere brød mm. Vi laver selv kaffen. Efter sommerferien levere Bellis også øl og sodavand. Fremover er prisen for kaffe og franskbrød 10kr. og øl eller vand 10Kr.

Den 31. marts fortalte Thorvald Nørre Vissing en ny samling fra lokalområdet. Det gav inspiration til medlemmerne, så nu er det bare at gå i gang med nye udfordringer.

Tak for et spændende år i Skanderborg Frimærkesamler Forening.


Thorvald står lige og mangler SE HVAD HAN MANGLERDer er lavet rettelser i mødeprogrammet

Se lidt længere ned til Sommermøde i
Dyrehaven
Vi har i aften den 2. marts været til møde i Ry med klubberne fra Silkeborg, Odder og Ry.
Der blev snakket samarbejde mellem de 4 klubber, det foregik i en god og hyggelig tone.
Vi aftale flere tiltage for at kunne tilbyde medlemmerne mere end det de får i dag. Der kommer snarest en uddybning af det der blev aftalt.
Så kom han alligevel til Skanderborg i år.
Vi får besøg af Frimærkebanken den 17. marts.
Så kom alle sammen og find det du lige mangler.

Der er kommet forslag til 1. sommermøde:

Ud fra nogle gamle postkort kan vi se, at der for mange år siden også blev afholdt sommermøder i klubben. Der blev bl.a. afholdt sommermøde i Dyrehaven. Det kunne vi gentage ved at vi f.eks. mødtes på Sølund, gik en LILLE tur i skoven og drak kaffe i Pavillon 4, hvor vi så også kunne se på et enkelt frimærke.

     


OBS  !!!!  nyt punkt i MENU   -----    Klubbens bibliotek

Der er kommet mere til - kik en gang.

 

Danmarksmester kommer til Skanderborg.

Torsdag den 19. november får Skanderborg Frimærkesamler Forening besøg af Torben Malm der er dansk mester i Filateli 2014.

Torben Malm er formand for en af de største frimærkeklubber i Danmark, Østjysk Frimærkeklub i Viby.

Torben vil fortælle om tjenestefrimærker og tjenesteforsendelser fra 1871 til 1924. Han har gennem mange år samlet på dette smalle område, som de fleste frimærkesamlere kun stifter bekendtskab bag i kataloget, og de senere år har han også udstillet en del af sin samling på nationale - og internationale udstillinger. For et år siden blev han dansk mester i filateli. Senest har han udstillet i Stokholm på Nordia 2015.

Foredrager vil indeholde baggrunden for udgivelsen af Tjenestefrimærker og hvem der måtte bruge disse specielle frimærker. Før 1871 var der portofrihed for bl.a. kongelige embedsmænd såsom bisper og jordmødre der bl.a. skrev til sognepræsten.

Det første tjenestefrimærke udkom på 20 års dagen for det første danske frimærke der udkom 1. april 1851. Vi får også lov til at høre om valutareformen (Møntloven af 23. maj 1873) der betød farvel til Skilling og indførelse af Kroner og Øre.

Torben slutter af med at fortælle om Tjenestefrimærket død i 1924 og hvad det betød for forsendelser af denne slags.
bloms 1

Skanderborg postkort var blikfang.

Skanderborg Frimærkesamler Forening afholdte lørdag den 12. september 2015 en lille udstilling i Forhallen i BLOMS.

Udstillingsrammerne stor klar kl. 10 og medlemmerne stod klar til at snakke med de besøgende samt vurdere de medbragte samlinger.

De første 3 timer var der stor aktivitet omkring vurdering af samlinger, de fleste måtte gå skuffede derfra, da de medbragte samlinger

ikke havde den store værdi. Et mindre antal besøgende ( 4 -6 ) blev opfordret til at kontakte et auktionshus for mere nøjagtig vurdering.

 En del var interesseret i at komme på besøg i foreningen for at sælge deres medbragte ting eller bare se hvad der foregår på en aften i

frimærkeklubben. Mange besøgende var gået forbi udstillingen, stoppede op, havde ubevist set de gamle postkort fra Skanderborg

der var udstillet, kom tilbage og så postkortene. Flere af dem faldt i snak med foreningens medlemmer om nostalgien ved at samle

de gamle postkort.

Der var også interesse om postkortene fra Hørning, ligesom rammen med "Det vigtigste er Samlerglæden".

Inden for frimærker var interessen størst omkring emnesamlingerne specielt " Fiskene i Skanderborg Sø" men også andre samlinger blev studeret.

Der var også besøg fra nabo klubberne som ønske foreningen tillykke med de 80 år. En gammel Skanderborg dreng der bor i Århus,

var på besøg for at snakke om de gamle postkort han selv havde samlet gennem et langt liv.

Leif Ørndorf fra Odder var også omkring udstillingen, hvor han tog en del billeder, disse kan ses på hjemmesiden Filatelisten.dk.

De viste billeder er venligst udlånt af Leif Ørndorf.

 

 

 

 

 

 

Skanderborg Frimærkesamler Forening har mistet et mangeårigt medlem idet at Knud Christensen døde fredag den 3. juli.

Knud var en passioneret motivsamler, han tog sig ikke af at andre syntes hans samlinger ikke var "rigtige" frimærkesamlinger. Knud samlede frimærker af interesse for skisport som han flittigt dyrkede, cykler frimærker og skak som han også gik meget op i. Knud samlede også julemærker og julebreve/postkort. En stor lidenskab for malerier på frimærker bragte han rundt til mange kunstmuseer og fik ham i gang med at bruge PC-en til at finde oplysninger om de enkelte malere.

Knud var gennem mange år selvstændig malermester, han kunne trods det finde tid til at deltage i aktiviteter så som kajakroning, aktiv i skakklubben og deltager i Gamle Walthers arrangementer osv.

I en sen alder begyndte Knud at løbe på ski, det betød at vi måtte undvære den ene halvdel af Knold og Tot flere torsdage i løbet af vinteren i frimærkeklubben.

Æret være Knuds minde.

Sommermøde i Hørning Mølle

indgang fra parkeringspladsen ved Møllevænget 51.

Jens Hansen er vært og vil fortælle om Møllen og Naverne.

Fremmødet var ikke stort, men de fremmødte havde en hyggelig aften.

 


Generalforsamling
Skanderborg Frimærkesamler Forening afholdt generalforsamling den 9. april.
Formandens beretning blev godkendt, det samme blev kasserens regnskab.
I forbindelse med valg, meddelte Leif Møller Hansen at han gerne ville forlade
bestyrelsen. Som Leifs afløser blev Knud Greve Olesen valgt til bestyrelsen.
Der var genvalg på alle øvrige poster.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som følger.
Formand Knud Greve Olesen, Kasserer Erik Nielsen, bestyrelses medlemmer
er Ralf Sørensen, Jan Hansen og Knud Christensen.


Tak for et lærerigt foredrag hvor vi kom vidt omkring, og gav inspiration til eget arbejde med postkort-

En fin aften, d. 13. februar 2014, hvor Otto Kjærgaard fortale om 1 rammes eksponater


 
 


2014

 

Erik Hassenkamm er ganske pludselig og uventet afgået ved døden.

Det er med stor sorg jeg må meddele at min mangeårige ven, fhv. togfører hos DSB og frimærkesamler Erik Hassenkamm ganske pludselig og uventet er afgået ved døden i sit hjem på Kastanievej i Skanderborg.

 Erik var helt igennem et retskaffent menneske, der tænkte mere på sine medmennesker end på sig selv. Erik donerede ved flere lejligheder større beløb til humanitære hjælpeorganisationer.

 Erik havde en meget stor interesse for historien.

Særligt interesserede Erik sig for slavernes forhold på Guldkysten og hvorledes det gik dem videre i livet, men også historien i al almindelighed

 Som frimærkesamler havde Erik en stor og meget flot Schweiz samling. Desuden havde Erik en meget kompetent samling af danske stjernestempler og ikke at forglemme en helt fantastisk samling dansk bypost.

 Eriks sjove og skarpe humor vil blive savnet i vores midte.

 Æret være Erik Hassenkamms minde.

 

Thorvald Halkjær.