Bestyrelsen

Formand Knud Greve Olesen telefon 6172 2501
Kasserer Erik Nielsen, telefon 8657 2385
Bestyrelsesmedlem Ralf Sørensen, telefon 3030 2365
Bestyrelsesmedlem Jan Hansen, telefon 2532 9077
Bestyrelsesmedlem Bent Skånvad , telefon 2464 4968