FILATELIST - FORENINGEN

BLEV FØDT OVER ET PARTI L'HOMBRE!

Optakten til foreningens dannelse skete under et parti I'hombre hos læge Kalom - man kom under spillet til at snakke om frimærker, og pludselig sagde overretssagfører Chr. Holtet: "Lad os starte en frimærkeklub". - Det gjorde man den 8. januar 1935, som er den officielle dato for stif­telsen af foreningen. Der var fra starten 12 medlemmer. For­eningen meldte sig fra starten ind i Danmarksunionen, men da medlemsbidraget var 2 kroner om året - lige som foreningens eget årskontingent til foreningskassen, måtte der arbejdes hårdt for at skaffe penge i kassen til dækning af udgifterne. Typograf A. H. Hansen, der var foreningens første formand, lavede således et lykkehjul, med hvilket han kunne tjene ind til bidraget til unionen for 2-3 medlemmer pr. mødeaften.

Billedet er venligst udlånt af Sverre Avnskog, se hjemmesiden www.malling-hansen.org

Foreningen lavede en udstilling i 1940, som gav et overskud på 12 kr., og netop som foreningen havde betalt enhver sit og sparet en formue på 70 kr. sammen, gik unionen fallit. En dubletleder var løbet med kassen, og medlemmerne måtte bøsse hele formuen til unionen. Siden er det gået bedre i økonomisk henseende.

Se materiale fra udstillingen 1940

 

I 1948 afholdt foreningen igen en udstilling. Der blev ud­stillet ca. 15.000 frimærker med katalogpriser fra 1 øre ti1 500 kr. Der blev til udstillingen fremstillet en speciel kuvert med indlagt lodseddel i et antal af 1.500 stk., som alle blev solgt. Tombolaens 1.000 lodder blev ligeledes udsolgt. Postekspeditionen, der var til stede, afstemplede 2.200 forsendelser. Udstillingen blev gæstet af 250 tilskuere og gav et overskud på 345 kr. til foreningskassen.

Se materiale fra udstillingen 1948

 

Igen i 1958 var der udstilling i foreningen. Her var hoved­attraktionen den del af revisor Stig Andersens samling, som gav ham hovedgevinsten i DR's konkurrence "Kvit eller Dobbelt". En anden spændende samling var Frederiksberg Frimærke Forenings samling af falske frimærker. Dommere på udstillingen, der blev gæstet af ca. 300 besøgende, var Fre­deriksberg Frimærke Forenings formand, grosserer Richard Boyer, Tom Plovst og frimærkehandler Østergaard.

Se materiale fra udstillingen 1958

 

I 1983 holdt foreningen en lille propagandaudstilling i anledning af Skanderborgs 400 års købstadsjubilæum.

Se materiale fra udstillingen 1983

70 års jubilæumsudstilling i Kulturhuset

Se materiale fra udstillingen 2005

 

Foreningen har i en periode været tilsluttet Frederiksberg Frimærke Forening og er i dag tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund, der p.t. tæller ca. 5.300 medlemmer. Foreningen har i dag (2013) ca. 30 yderst aktive medlemmer og er inde i en god og stabil periode.